English Teachers / İngilizce Öğretmenleri Zümresi > Proje ve Performans Ödevleri

ingilizce 7. sınıf performans ödevi formu

Sayfa: (1/3) > >>

hilarious:

İNGİLİZCE  PERFORMANS   ÖDEVİ   FORMU
Ödevi alanın Adı ve Soyadı:   
İçerik Düzeyi:   İngilizce
Sınıf Düzeyi ve Şubesi -Dönemi   7 / A - …  1. Dönem
Öğrencinin Numarası:   
Beklenen Performans:   Araştırma, Makale, Poster Hazırlama, Sunu
Ödevin Veriliş ve Teslim tarihi   ….. / …… / 2006   …. / …… / 2007
Öğrencinin Seçebileceği Ödev konuları:
Sizden aşağıdaki ünite ile ilgili olarak verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve sınıf ortamında poster biçiminde sunmanızı bekliyorum. (Oluşturulan posteri, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz)
a)   Indefinite pronouns ( somebody, something, anything..) tanıtan makale ya da poster hazırlama.
b)   Düzenli ve düzensiz sıfatların karşılaştırmalı ( comparative) anlatan makale ya da poster hazırlama.
c)   Düzenli ve düzensiz sıfatların en üstünlük derecelerini ( superlative) anlatan makale ya da poster hazırlama.
d)   Basit geçmiş zaman -Sımple past Tense-Telling your summer holiday. (Geçen Yaz Tatilini bir makale ile anlat).
e)   Alışveriş ve Miktar sorma. Quantfiers-Howmany-Howmuch, a little, a few, a lot of, some, any -Where and how can you shop in Bursa?
f)   “Tag questions” anlatan bir poster ya makale hazırlama.
g)   Düzensiz  ya da düzenli fiilleri içeren bir poster hazırlama.
NOT: Yukarıda belirtilen konuların dışında ünite ile ilgili istediğiniz bir konuyu benimle paylaşarak belirleyebilirsiniz.
Öğrencinin Seçtiği Ödev Konusu:   
Ödevi Yaparken Uyacağınız Kurallar:
1.   Çalışmanız için yukarıda verilen konuları dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz.
2.   Yapabileceğinizi düşündüğünüz bir konuyu seçmelisiniz.
3.   Seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.
4.   Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
5.   Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).
6.   Çalışmalarınız doğrultusunda teslim edeceğiniz raporu hazırlamalısınız.
7.   Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller) hazırlamalısınız.
                Çalışmanızı rapor olarak .... / .... / 2006 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel   materyallerinizi sunmalısınız
Ödevin Değerlendirme Ölçüleri   N   Değerlendirme Dereceleri   Verilecek   Verilen
   1   Dili Kullanma   20 Puan   
   2   Planlama   15 Puan   
   3   Kaynak ve Materyal Kullanma   15 Puan   
   4   Tertip, Düzen, Yazı, noktalama   20 Puan   
   5   Ödevin Öğrenci Bilgi Düzeyine uygunluğu   30 Puan   
   T O P L A M      


bahadirortaboy:

teşekkür ederim

seymasanlı:

You are not allowed to view links. Register or LoginİNGİLİZCE  PERFORMANS   ÖDEVİ   FORMU
Ödevi alanın Adı ve Soyadı:   
İçerik Düzeyi:   İngilizce
Sınıf Düzeyi ve Şubesi -Dönemi   7 / A - …  1. Dönem
Öğrencinin Numarası:   
Beklenen Performans:   Araştırma, Makale, Poster Hazırlama, Sunu
Ödevin Veriliş ve Teslim tarihi   ….. / …… / 2006   …. / …… / 2007
Öğrencinin Seçebileceği Ödev konuları:
Sizden aşağıdaki ünite ile ilgili olarak verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve sınıf ortamında poster biçiminde sunmanızı bekliyorum. (Oluşturulan posteri, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz)
a)   Indefinite pronouns ( somebody, something, anything..) tanıtan makale ya da poster hazırlama.
b)   Düzenli ve düzensiz sıfatların karşılaştırmalı ( comparative) anlatan makale ya da poster hazırlama.
c)   Düzenli ve düzensiz sıfatların en üstünlük derecelerini ( superlative) anlatan makale ya da poster hazırlama.
d)   Basit geçmiş zaman -Sımple past Tense-Telling your summer holiday. (Geçen Yaz Tatilini bir makale ile anlat).
e)   Alışveriş ve Miktar sorma. Quantfiers-Howmany-Howmuch, a little, a few, a lot of, some, any -Where and how can you shop in Bursa?
f)   “Tag questions” anlatan bir poster ya makale hazırlama.
g)   Düzensiz  ya da düzenli fiilleri içeren bir poster hazırlama.
NOT: Yukarıda belirtilen konuların dışında ünite ile ilgili istediğiniz bir konuyu benimle paylaşarak belirleyebilirsiniz.
Öğrencinin Seçtiği Ödev Konusu:   
Ödevi Yaparken Uyacağınız Kurallar:
1.   Çalışmanız için yukarıda verilen konuları dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz.
2.   Yapabileceğinizi düşündüğünüz bir konuyu seçmelisiniz.
3.   Seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.
4.   Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
5.   Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).
6.   Çalışmalarınız doğrultusunda teslim edeceğiniz raporu hazırlamalısınız.
7.   Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller) hazırlamalısınız.
                Çalışmanızı rapor olarak .... / .... / 2006 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel   materyallerinizi sunmalısınız
Ödevin Değerlendirme Ölçüleri   N   Değerlendirme Dereceleri   Verilecek   Verilen
   1   Dili Kullanma   20 Puan   
   2   Planlama   15 Puan   
   3   Kaynak ve Materyal Kullanma   15 Puan   
   4   Tertip, Düzen, Yazı, noktalama   20 Puan   
   5   Ödevin Öğrenci Bilgi Düzeyine uygunluğu   30 Puan   
   T O P L A M      


--- Alıntı sonu ---


__Mehmet__:

Paylaşımınız için teşekkürler hocam :-) :alkis::

almestin:

You are not allowed to view links. Register or LoginİNGİLİZCE  PERFORMANS   ÖDEVİ   FORMU
Ödevi alanın Adı ve Soyadı:   
İçerik Düzeyi:   İngilizce
Sınıf Düzeyi ve Şubesi -Dönemi   7 / A - …  1. DönemYou are not allowed to view links. Register or Login

--- Alıntı sonu ---
Öğrencinin Numarası:   
Beklenen Performans:   Araştırma, Makale, Poster Hazırlama, Sunu
Ödevin Veriliş ve Teslim tarihi   ….. / …… / 2006   …. / …… / 2007
Öğrencinin Seçebileceği Ödev konuları:
Sizden aşağıdaki ünite ile ilgili olarak verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve sınıf ortamında poster biçiminde sunmanızı bekliyorum. (Oluşturulan posteri, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz)
a)   Indefinite pronouns ( somebody, something, anything..) tanıtan makale ya da poster hazırlama.
b)   Düzenli ve düzensiz sıfatların karşılaştırmalı ( comparative) anlatan makale ya da poster hazırlama.
c)   Düzenli ve düzensiz sıfatların en üstünlük derecelerini ( superlative) anlatan makale ya da poster hazırlama.
d)   Basit geçmiş zaman -Sımple past Tense-Telling your summer holiday. (Geçen Yaz Tatilini bir makale ile anlat).
e)   Alışveriş ve Miktar sorma. Quantfiers-Howmany-Howmuch, a little, a few, a lot of, some, any -Where and how can you shop in Bursa?
f)   “Tag questions” anlatan bir poster ya makale hazırlama.
g)   Düzensiz  ya da düzenli fiilleri içeren bir poster hazırlama.
NOT: Yukarıda belirtilen konuların dışında ünite ile ilgili istediğiniz bir konuyu benimle paylaşarak belirleyebilirsiniz.
Öğrencinin Seçtiği Ödev Konusu:   
Ödevi Yaparken Uyacağınız Kurallar:
1.   Çalışmanız için yukarıda verilen konuları dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz.
2.   Yapabileceğinizi düşündüğünüz bir konuyu seçmelisiniz.
3.   Seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.
4.   Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
5.   Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).
6.   Çalışmalarınız doğrultusunda teslim edeceğiniz raporu hazırlamalısınız.
7.   Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller) hazırlamalısınız.
                Çalışmanızı rapor olarak .... / .... / 2006 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel   materyallerinizi sunmalısınız
Ödevin Değerlendirme Ölçüleri   N   Değerlendirme Dereceleri   Verilecek   Verilen
   1   Dili Kullanma   20 Puan   
   2   Planlama   15 Puan   
   3   Kaynak ve Materyal Kullanma   15 Puan   
   4   Tertip, Düzen, Yazı, noktalama   20 Puan   
   5   Ödevin Öğrenci Bilgi Düzeyine uygunluğu   30 Puan   
   T O P L A M      


--- Alıntı sonu ---


Sayfa: (1/3) > >>

Tam sürüme git