Gönderen Konu: Devlet Memurlarına İstirahat Raporu Düzenlenmesi Hakkında Açıklama!  (Okunma sayısı 4174 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı isikayhan

 • English Teacher
 • *****
 • İleti: 1,684
 • Karma: 13464
Devlet Memurlarına İstirahat Raporu Düzenlenmesi Hakkında Açıklama!

http://www.ohsad.org/Default.aspx?pageID=26&nID=1227

Aktif çalışan devlet memurlarından 15.01.2010 tarihi itibarıyle SGK kapsamına alınanlar için SGK ile anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarınca "İstirahat Raporları" aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

Bilindiği üzere Memurların Özel Sağlık Kuruluşlarına sevkli gelme zorunlulukları kaldırılmıştır. Eğer kişi sevk kağıdıyla gelirse verilmesi gereken istirahatler daha önceki kurallara uygun olması koşuluyla yine bu sevk kağıtları üzerine yazılacaktır.
Eğer sevk kağıdı yoksa;
Özel Sağlık Kuruluşunun antetli kağıdına rapor içeriği yazılacak, eğer tek tabib raporu ise ilgi doktor tarafından imzalanıp kaşelenecek ve Baştabib onayı ve mührüyle tasdiklenecektir. Rapor ilgi memura imza karşılığı teslim edilecektir. Raporların çift nüsha düzenlenmesi ve bir suretinin kuruluşta kalması önemlidir.
Verilecek rapor Heyet raporu mahiyetinde ise yine kuruluşun antetli kağıdına rapor düzenlenip bu defa sağlık kurulu raporu için gerektiği kadar hekimce imzalanıp kaşelenecek ve yine Baştabib onayına tabii olacaktır.
Özel Sağlık Kuruluşları bunlarla ilgili özel form hazırlayabilirler.

Başvuran memura rapor düzenlenmesine gerek görülmezse iş başı kağıdı verilecektir.

Burada önemli olan; memurlara diğer SSK lılar gibi iş göremezlik raporu düzenlenmeyeceğinin bilinmesidir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.


Işın ERGÜNEY
OHSAD DERNEK MÜDÜRÜ

OHSAD - Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

Linkback: http://www.myingilizce.net/index.php?topic=15978.0
Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir.

Bilgi paylaştıkça çoğalır.

 
M.Niyazi Saral

Çevrimdışı isikayhan

 • English Teacher
 • *****
 • İleti: 1,684
 • Karma: 13464
alıntı:

Merhaba arkadaşlar;

Bugüne kadar OHSAD olarak verdiğimiz her haber doğru haberdir ve mutlak surette kaynağından alınan bilgiler sonucu sizlere iletilmektedir.

Önce konuyla ilgi duyurunun istirahat raporlarına ilişkin bölümüne bir bakalım.

İSTİRAHAT RAPORLARI

İstirahat raporlarının Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri veya Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Ancak kurum hekimlikleri hariç Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.
İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir.

Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için, müdavi hekimlerce SUT eki “Çalışabilir Kâğıdı” (EK-11/A) düzenlenecektir.
Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilecektir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlarının ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde Kurumca ayrıca tasdik aranmaz.

İstirahat raporlarına ilişkin bu duyuru ve SUT’ta yer verilmeyen hususlarda, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu
İlgili talimatta görüleceği üzere sadece istirahatli bırakılmalarına gerek görülmeyen kişiler için SUT eki çalışabilir Kağıdı düzenleneceği belirtilmiştir.

Yazının son bölümüne dikkat ederseniz ;
diğer konularda 657 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulacağı belirtilmiştir. Devlet memurlarına İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ yapılmadığından bahsettiğiniz belgelerin de düzenlenmesinin gerekmediği kanısıyla durumu SGK Başkanlığındaki yetkililerle telefonda görüştüm. Onların verdiği bilgileri de ilgi duyurumuzla sizlere yansıttım.

Bilgi edinilmesini rica ederim.--------------------------------------------------------------------------------
ISIN ERGUNEY
OHSAD
DERNEK MUDURU

Çevrimdışı isikayhan

 • English Teacher
 • *****
 • İleti: 1,684
 • Karma: 13464
657-Devlet Memurları Kanunu

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/388.html

ZAM VE TAZMİNATLAR

Madde 152

.

.

.

III- Ortak Hükümler:

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

(Değişik fıkra: 06/07/1995 - KHK-562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.


Share via facebook Share via technorati Share via twitter

xx
used to test ve açıklama

Başlatan semaozturk

2 Yanıt
3549 Gösterim
Son İleti 21 Mayıs 2009, 21:20:35
Gönderen: __Mehmet__
xx
Genelkurmay'dan açıklama

Başlatan hilarious

1 Yanıt
1650 Gösterim
Son İleti 29 Şubat 2008, 15:27:50
Gönderen: englishprincess
xx
Kur'an Nasıl Bir Devlet Yönetimini Öneriyor.

Başlatan halukgta

0 Yanıt
239 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2016, 09:19:05
Gönderen: halukgta
xx
Devlet-i Âliye-i Ebet Müddet

Başlatan karadavut

0 Yanıt
1546 Gösterim
Son İleti 27 Eylül 2008, 22:17:33
Gönderen: karadavut