Myingilizce İngilizce Öğretmenleri Kaynak Plan Zümre TEOG Forumu

English Practice Forum / İngilizce Pratik Forumu => English Speaking Only => Beginners => Konuyu başlatan: ayşe - 04 Ekim 2008, 18:53:03

Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 04 Ekim 2008, 18:53:03
Alışkın olduğumuz şeyleri yazalım. Öznenin I olması şart değil.
Fatma kendisine bir araba aldı. Ama araba kullanmayı bilmiyor.
Fatma wasn't used to driving. Fatma araba kullanmaya alışkın değildi.
Fakat Fatma pekçok pratik yapar ve artık araba kullanmak daha az tuhaftır onun için.
Fatma got used to driving. Fatma araba kullanmaya alıştı.
3 yıl sonra şimdi Fatma için artık solda araba kullanmak sorun değildir.
Fatma is used to driving. Fatma solda araba kullanmaya alışkındır.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkteki
Be / get used to something (I'm used to...)
başlıklı yazıya bakabilirsiniz.
http://www.myingilizce.com/index.php/topic,7688.msg45474.html#new

Benim cümle geliyor!!!!!!!!!!!!

I am used to getting up early.
Erken kalkmaya alışkınım.
Başlık: I'm used to
Gönderen: rosi - 05 Ekim 2008, 15:26:50
I am used to travelling .
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 05 Ekim 2008, 19:21:07
I was used to washing the dishes. Tabakları yıkamaya alışkın değildim.
Birkaç kez tabakları yıkadıktan sonra
I got used to washing the dishes. Tabakları yıkamaya alıştım.
2 yıl sonra
I am used to washing the dishes. Tabakları yıkamaya alışkınım.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 06 Ekim 2008, 21:38:54
I wasn't used to water the flowers, which five off wonderful scent at night.
Çiçek sulamaya alışkın değildim, ki o gece güzel bir koku yayar.

I got used to water the flowers, which five off wonderful scent at night.
Çiçek sulamaya alıştım, ki o gece güzel bir koku yayar.

I'm used to water the flowers, which five off wonderful scent at night.
Çiçek sulamaya alışkınım, ki o güzel bir koku yayar geceleyin.

http://useit.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=885&Itemid=348
The jasmine flowers give off  wonderful scent at night.

Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 07 Ekim 2008, 00:16:54
I'm used to breathe in every word my teacher was saying. Öğretmenimin söylediği her kelimeyi can kulağıyla dinlemeye alışkınım.

to breathe in: can kulağıyla dinlemek. he breathed in every word his teacher was saying.
ingilizce-türkçe sözlük. sayfa 169
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 07 Ekim 2008, 13:17:34
I'm used to BRING the subject UP at the meeting.  Toplantıda mevzudan bahsetmeye alışkınım.


bring up
Bir konudan bahsetmek
My mother brought up that little matter of my prison record again.
“Annem, o kadar da önemli olmayan sabıka kaydımdan bahsetti.”

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/bring+up.html
Bring up - Mention
Example:
They didn't BRING the subject UP at the meeting.

Bring up - Raise a child
Example:
My parents BROUGHT me UP strictly.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 07 Ekim 2008, 23:00:20
I'm used to GETTING my ideas ACROSS. Fikirlerimi aktarmaya alışkınım.

GET ACROSS:aktarmak
I’m not very good at getting my ideas across. Fikirlerimi aktarmada çok iyi değilim.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 12 Ekim 2008, 23:45:31
My mother is not used to have an operation. Annem ameliyat olmaya alışkın değildir.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 13 Ekim 2008, 17:47:53
I am used to CARRY the project FORWARD. Projeyi geliştirmeye alışkınım.
I am used to CARRY FORWARD my losses to the next financial year. Zararlarımızı sonraki mali yıla katmaya alışkınım.

I will soon get used to CARRY the project FORWARD. Çok geçmeden projeyi geliştirmeye alışacağım.
I will soon get used to CARRY FORWARD our hosses to the next financial year. Çok geçmeden zararlarımızı sonraki mali yıla nakletmeye allışacağım.


I have become used to CARRY the project FORWARD for many years. Yıllardır projeyi geliştirmeye alışkınım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/carry+forward.html

Carry forward - Include a figure in a later calculation (en son hesaplama içine bir sayıyı katmak)
Example:
They CARRIED FORWARD their losses to the next financial year.
Sonraki mali yıla, zararlarını kattılar.


Carry forward - Make something progress
Example:
They hope the new management will be able to CARRY the project FORWARD.
Yeni yönetim kurulunun, projeyi geliştireceğini umuyorlar.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 14 Ekim 2008, 14:02:06
I'm used to use up the olive oil.  Zeytinyağını tüketmeye alışkınım.
I was used to use up the olive oil. Zeytinyağını tüketmeye alışkındım.
I got used to use up the olive oil. Zeytinyağını tüketmeye alıştım.
I will get used to use up the olive oil. Zeytinyağını tüketmeye alışacağım.


use up:
1. kullanıp bitirmek , tüketmek. bitir. harcamak, bitirmek, tüketmek.
2. harcamak, tüketmek.
3. bitir.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/use+up.html

Use up - Finish or consume all of something (bir şeyin hepsini tüketmek veya bitirmek)
Example:
We USED UP all the olive oil. Zeytinyağının hepsini tükettik.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 14 Ekim 2008, 20:05:22
I'm not used to want to be RUSHED INTO giving an answer and have asked for more time.
Cevap vermeyi aceleye getirmeye alışkın değilim ve daha çok zaman istedim.


rush into
1. rush into sth. acele karar vermek.rush someone into sth. birini sıkboğaz edip birşey yaptırmak. aceleye getirmek, düşünmeden girişmek, paldır küldür karar vermek, acele ile girişmek, dalmak, birden girmek.
2. önemsiz şey, hızlı akmak, kızartı, saldırma, hücum, akın, koşmak, sıçrama, fasa fiso, üşüşme, acele etmek, atılma, koşuşturma, koşma, aceley, şiddetli esmek, toplanma, rağbet, düşünmeden girişmek, acele, atılmak, hasırotu, telaş, saz, kızarıklık.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/rush+into.html

Rush into - Do something too quickly ( aşırı derecede aceleyle bir şey yapmak )
Example:
They don't want to be RUSHED INTO giving an answer and have asked for more time.
Cevap vermeyi aceleye getirmek istemezler ve daha çok zaman istediler.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 14 Ekim 2008, 23:52:34
I am used to ENTER FOR the national championship. Ulusal şampiyonaya katılmaya alışkınım.
I have become used to ENTER FOR the national championship for two years. İki yıldır ulusal şampiyonaya katılmaya alışkınım.
I was used to ENTER FOR the national championship. Ulusal şampiyonaya katılmaya alışkındım.
I got used to ENTER FOR the national championship. Ulusal şampiyonaya katılmaya alıştım.
I will soon get used to ENTER FOR the national championship. Ulusal şampiyonaya katılmaya yakında alışacağım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/enter+for.html

Enter for - Join or enter a competition
Example:
They ENTERED FOR the national championship but weren't good enough.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 15 Ekim 2008, 13:41:04
I'm used to FILL OUT the application form. Başvuru formunu doldurmaya alışkınım.
I was used to FILL OUT the application form. Başvuru formunu doldurmaya alışkındım.
I got used to FILL OUT the application form. Başvuru formunu doldurmaya alıştım.
I will soon get used to FILL OUT the application form. Başvuru formunu doldurmaya yakında alışacağım.
I have become used to FILL OUT the application since 1990. 1990 dan beri başvuru formu doldurmaya alışkınım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/fill+out.html

Fill out - Complete a form
Example:
I FILLED OUT the application form and mailed it.


fill out    :r:
1. (form vs.) yazıp doldurmak.
2. (formu) doldurmak.
3. toplamak, kilo almak. giderek sismanlamak; doldurmak. doldur. doldur.
4. toplamak, kilo almak.
5. doldur.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 16 Ekim 2008, 17:29:58
I'm used to DREAM UP the scheme for the improvements. Geliştirmek için bir proje hayalimde oluşturmaya alışkınım.
I was used to DREAM UP the scheme for the improvements. Geliştirmek için bir proje hayalimde oluşturmaya alışkındım.
I got used to DREAM UP the scheme for the improvements. Geliştirmek için bir proje hayalimde oluşturmaya alıştım.
I have become used to DREAM UP the scheme for the improvements for three years. Geliştirmek için bir proje hayalimde oluşturmaya 3 yıldır alışkınım.

I will soon get used to DREAM UP the scheme for the improvements. Geliştirmek için bir proje hayalimde oluşturmaya yakında alışacağım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/dream+up.html

Dream up - Invent something, have an idea ( bir şey icat etmek, bir fikre sahip olmak)
Example:
They DREAMED UP the scheme for the improvements and it was accepted by the board.
Onlar, geliştirmek için bir projeye sahipler ve bu proje yönetim kurulu tarafından onaylandı.

dream up:
1. k. dili hayalinde yaratmak. dream sth. up hayalinde yaratmak. k. dili hayalinde yaratmak. hayalinde yaratmak, uydurmak, icat etmek.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 17 Ekim 2008, 16:13:34
The police officer is used to HAND my licence BACK. Polis mumuru ehliyetimi geri vermeye alışkındır.


http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/hand+back.html

Hand back - Return
Example:
The police officer checked my licence, then HANDED it BACK.
Polis memuru ehliyetimi kontrol etti, ondan sonra onu geri verdi.

hand back
1. geri vermek.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 28 Ekim 2008, 18:02:21
I am not used to SWEEP THROUGH the exams. Sınavları kolayca geçmeye alışkın değilim.
I am used to SWEEP THROUGH the exams. Sınavları kolayca geçmeye alışkınım.
I was used to SWEEP THROUGH the exams. Sınavları kolayca geçmeye alışkındın.
I got used to SWEEP THROUGH the exams. Sınavları kolayca geçmeye alıştım.
I will soon get used to SWEEP THROUGH the exams. Sınavları kolayca geçmeye yakında alışacağım.
I have become used to SWEEP THROUGH the exams for two years. İki yıldır sınavları kolayca geçmeye alışkınım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/sweep+through.html

Sweep through - Pass easily, succeed
Example:
She SWEPT THROUGH the exams. Sınavı kolayca geçti.


Sweep through - Move quickly through
Example:
The disease SWEPT THROUGH the population.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 28 Ekim 2008, 21:37:08
I am used to ALLOW FOR delays when planning a journey. Bir yolculuk planladığım zaman gecikmeleri göz önünde tutmaya alışkınım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/allow+for.html

Allow for - Include something in a plan or calculation
Example:
You should ALLOW FOR delays when planning a journey.
Bir yolculuk planladığın zaman gecikmeleri hesaba katmalısın.


allow for
1. göz önünde tutmak. -i hesaba katmak. göz önüne almak, hesaba katmak. -i hesaba katmak.
2.  için izin vermek.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 31 Ekim 2008, 00:52:38
I am used to ASK FOR the menu. Yemek listesini istemeye alışkınım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/ask+for.html

Ask for - To provoke a negative reaction
Example:
You're ASKING FOR trouble.


Ask for - Request to have or be given
Example:
I ASKED FOR the menu.


ask for
1. istemek.
2. 1- istemek , aramak.
3. soru sormak. rica et. sormak, aramak, talep etmek, istemek. rica et. rica et. istemek.
4. rica et.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 01 Kasım 2008, 21:29:55
I am used to EAT IN. Evde yemek yemeye alışkınım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/eat+in.html

Eat in - Eat at home
Example:
We didn't feel like going to a restaurant so we ATE IN.
Restorana gitmeyi canımız istemedi bu yüzden evde yedik.

feel like:
1. canı -mek istemek. gibi hisset. cani istemek. gibi hisset. gibi hisset. canı istemek.
2. gibi hisset.
Başlık: I'm used to
Gönderen: ayşe - 02 Kasım 2008, 13:07:34
I am used to IRON OUT the tax problems. Vergi problemlerini gidermeye alışkınım.

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/iron+out.html

Iron out - Remove small problems or irregularities
Example:
The management team IRONED OUT the tax problems before they gave the project the OK.


iron out
1. ütüleyerek (buruşuklukları) gidermek.
2. (pürüz, sorun v.b.´ni) gidermek. iron sth. out cozmek,aciklamak,puruzleri gidermek. ütüle.
3. ütüleyerek (buruşuklukları) gidermek.
4. (pürüz, sorun v.b.´ni) gidermek. ütüyle açmak, ortadan kaldırmak, gidermek.
5. ütüle.
Başlık: I'm used to
Gönderen: azer166 - 30 Kasım 2008, 22:30:15
I you here aishe
Başlık: I'm used to
Gönderen: XII_Turkey - 07 Ocak 2009, 00:08:56
I'm not used to reply this topic (o) 8)
Başlık: I'm used to
Gönderen: didem1989 - 02 Mart 2011, 19:46:50
used to alışkanlıklardan ziyade eskiden yaptığımız ama artık ypmadıklarımızı anlatmak için kullanır.

i used to climb a tree but i'm not climb. because it is very dangerous

eskiden ağaca tırmanırdım ama artık tırmanmıyorum. çünkü o çok tehlikeli

mesela  :<).
Başlık: I'm used to
Gönderen: ka_an - 08 Mayıs 2011, 13:16:30
I'm used to use up the olive oil.  Zeytinyağını tüketmeye alışkınım.
I was used to use up the olive oil. Zeytinyağını tüketmeye alışkındım.
I got used to use up the olive oil. Zeytinyağını tüketmeye alıştım.
I will get used to use up the olive oil. Zeytinyağını tüketmeye alışacağım.


use up:
1. kullanıp bitirmek , tüketmek. bitir. harcamak, bitirmek, tüketmek.
2. harcamak, tüketmek.
3. bitir.
Üstteki cümlelerde used to dan sonraki gelen fiil İNG takısı almış,fakat bazı arkadaşlarımızın örneklerinde ise used to dan sonraki fiil mastar halde..sebebi nedir ki?

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/use+up.html (http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/use+up.html)

Use up - Finish or consume all of something (bir şeyin hepsini tüketmek veya bitirmek)
Example:
We USED UP all the olive oil. Zeytinyağının hepsini tükettik.
Başlık: Ynt: I'm used to
Gönderen: cybel33 - 31 Ekim 2011, 20:55:02
I hate smoking.Iwas used to smoke but now It is very very discusting for me.Unfortunately,my husband smokes very much so I am used
Başlık: Ynt: I'm used to
Gönderen: meryem744 - 24 Aralık 2011, 19:53:02
I have no ıdea what I was used to do. Up to now I'm not curıous about this and do not think this theme. Maybe I get used to every daily routines repeating in a silent way and we have to meet face to face
Başlık: Ynt: I'm used to
Gönderen: ozgurche - 05 Nisan 2012, 12:12:04
I wasn't used to brush my tooth.
Başlık: Ynt: I'm used to
Gönderen: derya yibo - 14 Mart 2013, 23:23:43
arkadaşlar İngilizce öğretmeniyiz ama (yanıtlarda) ne kadar çok yazım ve dil bilgisi hatası yapmışız böyle basit bir  konuya değinmek için bile  :( 
Başlık: Ynt: I'm used to
Gönderen: zbrntt - 15 Mart 2013, 09:15:20
Aynen öyle! Kimse artık sözlük kullanmıyor mu?